Samsun Apartman Yönetimi

Samsun'da Apartman Yönetimi Gelir ve giderlerin işletme defterine düzenli olarak işlenmesi,

Her bir daire için kat maliklerinin ve kiracılarının borç/alacak durumlarının takibi,Sizlere dağıtacağımız şifreler ile internet otomasyonumuzda tüm takipler yapılabilecektir.

Turkuaz Yapı Yönetim Samsunda

 

Gelir ve giderlerin işletme defterine düzenli olarak işlenmesi,

Her bir daire için kat maliklerinin ve kiracılarının borç/alacak durumlarının takibi,Sizlere dağıtacağımız şifreler ile internet otomasyonumuzda tüm takipler yapılabilecektir.

Aidat ve demirbaş ödemeleri kredi kartı ile tahsil edilebilecektir.

Aylık gelir, gider ve borçlu listelerinin her ay düzenli olarak hazırlanarak tüm kat maliklerine ve apartman sakinlerine ulaştırılması,

Borcunu zamanında ödemeyenlerden alacakların gerekirse uzman hukukçularımız vasıtası ile icra marifetiyle tahsilinin sağlanması,

Apartman ile ilgili konularda 3. şahıslarla olan hukuki itilafların takibi,

Apartmanımızda su, kanalizasyon, elektrik, asansör, çatı ve diğer müşterek kullanım alanlarında meydana gelecek arızaların giderilmesi, bakımlarının yapılması,

Apartmanımız görevlisi ile ilgili olarak SGK'ya verilmesi gereken bildirgelerin hazırlanması, primlerinin yatırılması, vizite kağıtlarının hazırlanması ve kıdem tazminatı

bütçelenmesinin yapılması,

İstenildiğinde apartmanınıza güvenlik personeli temin edilecektir.

Yöneticinin görevleri arasında bulunan sigorta ve ortak alan demirbaşlarının periyodik takibi ve korunması firmamız tarafından yapılacaktır,

Düzenli periyotlarda apartmanınız ekiplerimiz tarafından denetlenecektir.

gibi yöneticinin düzenli olarak yapmak zorunda olduğu işlemlerin yanı sıra apartmanınız genel kurulunun yöneticiye verdiği ve yetkilendirdiği işleri de görev süresi içinde eksiksiz olarak denetçinin gözetiminde yapacaktır.