Denetim

Kat Malikleri Kurulunda alınan karar gereği yönetimin kat malikleri arasından seçilip yapacak oldukları işlerle ilgili gerek yasal gerekse yaşamsal konularda uzman denetmenlik desteği sağlanır.


Bu hizmette aidat, yakıt, demirbaş yatırımı dâhil tüm toplanması gerekli olan bedelleri yönetim toplar ve idame eder. Makbuzlarını keser, banka hesaplarını takip eder. Genel Kurulda alınan kararların uygulanmasını tanzim ve takip eder.

Turkuaz Profesyonel Yapı Yönetim;

Kat Malikleri Kurulu yada Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından verilecek olan ve karar defterine yazılıp toplantıya katılan maliklerce imzalanarak yürürlüğe girecek Denetçisıfatını aldıktan itibaren aksine bir hüküm olmadığı takdirde üç aylık periyotlar halinde en sonda bir sonraki genel kurul toplantısının yapılacağı tarihten 1 hafta önce yönetimin yapmış olduğu faaliyetleri tutmuş olduğu defter, makbuz ve belgelerin incelemesini yaparak gerekli kanuni Denetçi Raporunu tanzim eder. Kat maliklerine ulaşmasını sağlar. Bir nüshasının da ilan panosuna asılmasını yöneticiden ister, farklı bir nüshasını ise arşivinde muhafaza eder.