Danışmanlık

Kat Malikleri Kurulunda alınan karar gereği yönetimin kat malikleri arasından seçilip yapacak oldukları işlerle ilgili gerek yasal gerekse yaşamsal konularda danışmanlık desteği sağlanır.

 

Bu hizmette aidat, yakıt, demirbaş yatırımı dâhil tüm toplanması gerekli olan bedelleri yönetim toplar ve idame eder. Makbuzlarını keser, banka hesaplarını takip eder. Genel Kurulda alınan kararların uygulanmasını tanzim ve takip eder.

Turkuaz Profesyonel Yapı Yönetim aşağıdaki işlemlerle ilgili danışmanlık hizmetini verir.

 

 Tutulması zorunlu olan defterlerin ( Karar, İşletme, Demirbaş vb.) işlenmesini Firmamız sağlar.

 Varsa kapıcı veya hizmetlilerle olan yasal işlemleri (işe alım/çıkarma, izin takibi vb.) , kanuniolarak yapılası gerekli sözleşmeleri yapar, SGK bildirimlerini ve bordrolaşmalarını sağlar.

 Toplanamayan aidatlar konusunda gerekli hukuki desteği sağlar.

 Yapılan harcamaların belgelerini tasnifleyip düzenlenmesini sağlar.

 Öngörüldüğü takdirde yetki verilerek denetleme kurulu görevini üstlenir.

 Yapıda fizibilite çalışmaları yaparak eksikleri belirler. Bu eksiklerin tamamlanmasıyla ilgiligerekli araştırmaları ve çalışmaları yapar.

 Yapı içerisindeki anlaşmazlıklarla çözülmesiyle ilgili kanunlar çerçevesinde yardımcı olur.